Serbest Fonlar - Döviz

Aktif Serbest (Döviz) Fon (MPD)

Dolar birikimlerinizi yönetmek için yeni bir alternatif...

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Strateji:

Fonun yönetiminde, USD para birimi cinsinden yatırım araçları tercih etmekte olup, orta ve uzun vadede USD bazında yüksek ve istikrarlı hedef getiri sağlamak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir. 
Fon’un ana yatırım stratejisi yurtdışında ve Türkiye’de yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü borçlanma aracı ve kira sertifikasına yatırım yaparak yatırımcılara Amerikan Dolar’ı bazında getiri sağlamaktır. 

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilir.
Maksimum %20: TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %0,50

Eşik Değeri:

Fonun eşik değeri, günlük olarak BIST KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeks getirisidir.

İşlem Saatleri:

Perşembe 15:45’e kadar verilen alım ve satım emirleri, aynı gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden, Cuma günü gerçekleşir.

TEFAS İşlem Durumu:

İşlem görmüyor. 

Alım Satım Yerleri:

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Risk Değeri:

TL cinsinden paylar için 6USD cinsinden paylar için:4

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- İçtüzük

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .


Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.

TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.