Özel Fonlar

Siyah Beyaz Serbest Özel Fon (MLS)

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Strateji:

Fon, ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini arttırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Fon'un likidite veya vade açısında bir yönet kısıtlaması yoktur. 

Yatırım Yelpazesi:

TL cinsi varlık ve işlemlerde; borçlanma araçları ve kira sertifikaları, VDMK, VTMK, yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, ortaklık payları, yatırım fonu katılma payları, GSYF ve GYF’ler, BYF, repo ve ters repo, altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları, yatırım ortaklıkları payları, Takasbank Para Piyasası işlemleri, vb.
Döviz cinsi varlık ve işlemlerde; yurtdışında ihraç edilen Eurobondlar ve kira sertifikaları, Türkiye’de ve yurtdışında ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçları ve kira sertifikaları, mevduat, yabancı yabancı ortaklık payları, depo sertifikalarına (ADR,GDR), vb.  

Yönetim Ücreti:

Yıllık %0,35

Eşik Değeri:

Fonun eşik değeri günlük olarak BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL’dir.

İşlem Saatleri:

13:30’a kadar verilen alım  emirleri  T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

TEFAS İşlem Durumu:

İşlem görmüyor.

Risk Değeri: 6

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- İçtüzük

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .


Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.

TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.