Serbest Fonlar - Döviz

İkinci Aktif Serbest (Döviz) Fon (MPN)

USD bazındaki Eurobond’lara yatırım yapmanın en kolay yolu…

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Strateji:

Fon’un ana yatırım stratejisi yurtdışında ve Türkiye’de yabancı para cinsinden ihraç edilen ağırlıklı olarak Eurobond'lar ve her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yaparak yatırımcılara Amerikan Doları bazında getiri sağlamaktır. Fon’un yönetiminde, USD para birimi cinsinden yatırım araçları tercih edilecek olup, orta ve uzun vadede USD bazında yüksek ve istikrarlı hedef getiri sağlamak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlenecektir.

Neden Tercih Edilmeli:

Hazine ve özel sektör Eurobond’larının sağladığı USD bazındaki getiri potansiyelini, en etkin zamanlama ve vade tercihleri ile yatırımcısına sunmayı hedefler,
Hem TL, hem de USD cinsinden  fiyat açıklandığı için döviz cinsinden fon payı alınmasını sağlar,
Eurobond yatırımlarında, minimum tutar zorunluluğu olmadan kolay alış-satış imkanı ve vergi avantajı sunar.

Kimler Tercih Etmeli:

USD cinsinden birikimlerini değerlendirirken orta-uzun vadeli bakış açısıyla düşünen,
USD bazında getiri hedeflerken, Eurobond piyasası ve fiyatlama dinamikleri hakkında bilgi sahibi olan,
Global yatırım trendlerine merak duyan,
Yüksek risk algısına sahip,
Fonun sunacağı vergi avantajı ve pay alım-satım kolaylığından faydalanmak isteyen, nitelikli yatırımcılar.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları ve diğer işlemler
Maksimum %20: TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %1,5

Eşik Değeri:

Fonun eşik değeri, günlük olarak BIST KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi USD getirisidir.

İşlem Saatleri:

13:30’a kadar verilen alım emirleri, T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

TEFAS İşlem Durumu:

İşlem görüyor.

Risk Değeri:

TL cinsinden paylar için 6USD cinsinden paylar için:6

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- İçtüzük

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .


Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.

TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.