Katılım Fonları

Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu (MPF)

Faiz hassasiyeti ile anlık nakit ihtiyacınızı karşılayan fon…

Strateji:

Para piyasası fonlarına alternatif olarak faizsiz kazanç sağlayan, müşterilerin anlık nakit ihtiyaçlarına çözüm üreterek nakit yönetiminde yardımcı olan, günlük değerlenen ve aynı gün alım satımı yapılabilen bir fondur. Fon portföyü İslam Finans Danışman Kurulu’ndan uygunluk alınmış para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fondaki varlıkların ortalama vadesi 90 günü aşamaz. 

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: Kısa vadeli Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları
Maksimum %20: Katılma hesapları (TL), Kira Sertifikaları, Faizsiz Varlığa/İpoteğe Dayalı/Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, Diğer Faizsiz Sermaye Piyasası Araçları ve Sertifikaları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %1,46

Karşılaştırma Ölçütü:

%20 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)
%40 KYD Kira Sertifikası Endeksi – Kamu
%40 KYD Kira Sertifikası Endeksi – Özel

İşlem Saatleri:

TEFAS’ta 08:45-13:30 arası verilen alım ve satım emirleri, T günü fiyatı ile T günü gerçekleşir.
TEFAS dışında ise, 08:45-16:30’a kadar verilen alım ve satış emirleri T günü fiyatı ile T gününde gerçekleşir.

TEFAS İşlem Durumu:

İşlem görüyor.

Önerilen Vade:

Kısa Vade 

Risk Değeri: 1

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- İçtüzük

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

- Fon İcazet Belgesi

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .


Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.

TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.