Serbest Fonlar - TL

ESG-Sürdürülebilirlik Serbest Fon (ESG)

Türkiye’deki bir ilk; Hem yatırımlarınız, hem de Dünya’mız için yerinde bir tercih…

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Strateji:

Sürdürülebilirlik kriterlerine uygun sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Yatırımcısına düşük oynaklık ile Türk Lirası bazında mevduat getirisinin üzerinde bir performans sunmayı hedefler.

Neden Tercih Edilmeli:

Türk Lirası bazında mevduat getirisinin üzerinde bir performansı, düşük oynaklıkla yatırımcısına sunmayı hedefler,
Hem birikimler, hem de Dünya’mız için sürdürülebilirlik kriterlerine uygun sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar,
Piyasa şartlarına göre aktif bir şekilde yönetilir. Sabit getirili TL cinsinden varlıklara yatırım yaparken, piyasada fırsat gördüğü zaman hisse senedi risk primini aktif olarak yönetir ve döviz cinsi yurtdışı ve yurtiçi varlıklarla yatırım yapar. Böylece, hem para birimi hem de coğrafi olarak çeşitlilik sağlar.

Kimler Tercih Etmeli:

TL mevduat üzeri getiri hedefleyen,
Orta vadeli yatırım perspektifine sahip olan,
Risk algısı orta seviyede olan,
Tek bir yatırım fonu ile birden çok varlık grubundaki getirilerden yararlanmak isteyen,
Gelecek nesillere, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak isteyen, aynı zamanda getiriden ödün vermek istemeyen Türk Lirası’na yatırım yapan nitelikli yatırımcılar.

Yatırım Yelpazesi:

Yenilenebilir Enerji alanında faaliyet gösteren/yeni kurulacak olan (Green Field) ve nakit akışları YEKDEM kapsamında Devlet Garantisi altındaki RES, GES, vb. projeleri finanse etmek amacıyla ihraç edilen borçlanma araçları
Yenilenebilir kaynaklar ile üretilen elektriğin dağıtımı yapan şirketlerin ihraç ettiği borçlanma araçları
ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilip yönetilen yerli/yabancı BYF ve girişim sermayesi fonları
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamındaki şirketlerin ve yurt dışında genel kabul görmüş Sürdürülebilirlik endekslerine dahil yabancı şirketlerin ortaklık payları ile bu şirketlerin ihraç ettiği borçlanma araçları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %2

Eşik Değeri

Fonun eşik değeri BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL’dir.

İşlem Saatleri:

13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, gerçekleşir.

TEFAS İşlem Durumu:

İşlem görüyor. 

Önerilen Vade:

Orta ve Uzun Vade

Risk Değeri: 3

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- İçtüzük

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

- Tanıtıcı Sunum

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .


Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.

TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.