Serbest Fonlar - TL

ESG-Sürdürülebilirlik Serbest Fon (ESG)

Türkiye’deki bir ilk; Hem yatırımlarınız, hem de Dünya’mız için yerinde bir tercih…

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Strateji:

Sürdürülebilirlik kriterlerine uygun sermaye piyasası araçlarına ve Yenilenebilir Enerji projelerini destekler yatırımlar yaparak; Türk Lirası bazında enflasyon ve mevduat getirisinin üzerinde bir performansı, düşük oynaklıkla yatırımcısına sunmak, fonun başlıca hedefidir.

Yatırım Yelpazesi:

Yenilenebilir Enerji alanında faaliyet gösteren / yeni kurulacak olan (Green Field) ve nakit akışları YEKDEM kapsamında Devlet Garantisi altındaki RES, GES, vb. projeleri finanse etmek amacıyla ihraç edilen borçlanma araçları

Yenilenebilir kaynaklar ile üretilen elektriğin dağıtım ve pazarlamasını yapan şirketlerin ihraç ettiği borçlanma araçları

ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş ve yönetilen yerli/yabancı borsa yatırım fonları ve girişim sermayesi fonları

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamındaki şirketlerin ve yurt dışında genel kabul görmüş Sürdürülebilirlik endekslerine dahil yabancı şirketlerin ortaklık payları ile bu şirketlerin ihraç ettiği borçlanma araçları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %2

Eşik Değeri

Fonun eşik değeri BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL’dir.

İşlem Saatleri:

13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, gerçekleşir.

Önerilen Vade:

Orta ve uzun vade

Risk Değeri: 4

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

- Tanıtıcı Sunum

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .


Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.

TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.