Fon Sepeti Fonları

Tarım Ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (MTS)

Tarım ve Sürdürülebilirlik Temalarına Yapay Zeka Desteğiyle Kolayca Yatırım Yapın...

Tarım Ve Sürdürülebilirlik Fonu

(Aktif Portföy Tarım Ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu)

Strateji:

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin, asgari %40’ı ile tarım ve tarım emtia temasına, asgari %40’ı ile sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun temalara yatırım yapan fonlar olmak üzere, asgari %80’lik kısmı ile devamlı olarak; en az %80’i devamlı olarak; tarım, tarım emtia ve sürdürebilirlik, sürdürülebilir kalkınmanın 17 hedefine uygun (temiz enerji, su başta olmak üzere) temalarına yatırım yapan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon’un yatırım amacı, söz konusu temalara ilişkin sektörlerde üretici, geliştirici, dağıtıcı, altyapı sağlayıcı veya kurucu olarak faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapan yatırım fonu ve borsa yatırım fonları vasıtasıyla; A.B.D. ve Türkiye piyasaları başta olmak üzere, yatırım temalarına uygun şirketlerin fonlanmasına destek olmak, söz konusu kurumların kazancına iştirak etmek ve orta/uzun vadede BIST Gıda Getiri Endeksi, Bloomberg Agriculture Subindex Total Return Index (Bloomberg Tarım Alt Getiri Endeksi), BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi ve Dow Jones Sustainability World Total Return Index (Dow Jones Dünya Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi) bileşenlerinden oluşan karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri kaydetmektir.

Neden Tercih Edilmeli:

Ağırlıklı olarak Tarım ve Sürdürülebilirlik temalı finansal enstrümanlara yatırım yapabilme imkanı sunar.

Portföyüne ağırlıklı olarak; tarım, tarım emtia ve sürdürebilirlik, sürdürülebilir kalkınmanın 17 hedefine uygun (temiz enerji, su başta olmak üzere) temalarına yatırım yapan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarını dahil eder. Bununla beraber, yerli ihraççılar tarafından ihraç edilen ve yatırımcılar tarafından talep gören, Tarım ve Sürdürülebilirlik temalı yatırım fonlarına da yatırım yapar.
30.04.2024 tarihine kadar alınan fon paylarından elde edilen kazançlarda %0 stopaj avantajı sunar.

Kimler Tercih Etmeli:

Risk iştahı yüksek,
Tarım ve Sürdürülebilirlik temalarına ilgi duyan ve çıktılarına güvenen,
Ağırlıklı Tarım, Tarım emtia, Sürdürülebilirlik temalarına yatırım yapan enstrümanları barındıran yatırım araçlarını portföyüne dahil etmek isteyen ve bunu profesyonel fon yönetimi vasıtasıyla gerçekleştirmek isteyen,
Birikimlerinde orta ve uzun vade bakış açışıyla düşünebilen yatırımcılar.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: Tarım ve tarım emtia temasına, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun temalara yatırım yapan fonlar ve borsa yatırım fonları. (ETF) 
Maksimum %20: diğer para ve sermaye piyasası araçları 

Yönetim Ücreti:

Yıllık %2,25

Karşılaştırma Ölçütü:

%40 BCOMAGTR Index (Bloomberg Agriculture Subindex Total Return Endeksi)
%25 W1SGITRD Index (Dow Jones Sustainability World Total Return Endeksi)
%20 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi
%10 BIST Gıda, İçecek Getiri Endeksi
%5 BIST - KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

İşlem Saatleri:

13:30’a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

TEFAS İşlem Durumu:

İşlem görüyor.

Önerilen Vade:

Orta ve uzun vade

Risk Değeri: 5

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- İçtüzük

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Performans Sunum Raporları

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .


Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.

TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.