Fon Sepeti Fonları

İkinci Fon Sepeti Fonu (EYT)

Strateji:

Fon'un amacı; yatırımcılarına, orta ve uzun vadede yüksek getiri sağlamaktır. Fon bu amaçla portföy dağılımını, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalara bağlı kalmak kaydıyla, değişen piyasa koşullarına göre sıklıkla değiştirebilir. Fon, ağırlıklı olarak yatırım yaptığı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının farklı stratejilerinden riskin çeşitlendirilmesi sureti ile getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon bununla birlikte, optimal bir risk-getiri perspektifiyle, yüksek riskli finansal varlıklara, yapılandırılmış yatırım araçlarına, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara yatırım yapan yatırım fonlarına veya borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir.

Neden Tercih Edilmeli:

Fon; portföy sınırlamaları itibarıyla “Fon Sepeti Fonu” statüsündedir. Fon’un yatırım stratejisine göre Fon’un toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir.
30.04.2024 tarihine kadar alınan fon paylarından elde edilen kazançlarda %0 stopaj avantajı sunar.

Kimler Tercih Etmeli:

Fon, ağırlıklı olarak yatırım yaptığı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının farklı stratejilerinden riskin çeşitlendirilmesini isteyen,
Orta ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcılar.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: Fon’un toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır.
Maksimum %20: Yerli/yabancı ortaklık payları, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları, ters repo, mevduat, Takasbank para piyasası işlemleri, diğer yatırım fonları ve borsa yatırım fonları, GYF ve GSYF’ler, vb. 

Yönetim Ücreti:

Yıllık %1

Eşik Değeri:

%75 BIST - KYD Bir Aylık Mevduat (TL) Endeksi
%25 BIST - KYD Bir Aylık Mevduat (USD) Endeksi

İşlem Saatleri:

13:30’a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

TEFAS İşlem Durumu:

İşlem görüyor.

Önerilen Vade:

Orta ve Uzun Vade

Risk Değeri: 4

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- İçtüzük

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Performans Sunum Raporları


Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.

TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.