Özel Fonlar

Türkiye Finans Ala Bankacılık Katılım Özel Fon (TFE)

Strateji:

Fon ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri yurtiçi ve yurtdışı ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yönetilecek olup, likidite veya vade açısından bir yöntem kısıtlaması yoktur.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %2,50

Karşılaştırma Ölçütü:

BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

İşlem Saatleri:

13:30’a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

Önerilen Vade:

Orta ve Uzun Vade

Risk Değeri: 3

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır .


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- İçtüzük

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Performans Sunum Raporları

- Fon İcazet Belgesi

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .


Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.

TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.