Serbest Fonlar - TL

Birinci Serbest Fon (CIN)

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Strateji:

Fon, Uzakdoğu ve Asya ülkelerinin büyüme potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fonun yatırım stratejisi ve amacı, uzun vadeli bakış açısıyla Uzakdoğu ve Asya ülkelerindeki şirketlerle birlikte Türkiye’de kurulu ilgili bölgelerle ticaret ilişkisi bulunan şirketlere yatırım yaparak, bölge ülkelerinin uzun vadede dünya ortalamalarının üzerinde olacağı öngörülen büyüme ve gelişim fırsatlarına fon vasıtasıyla iştirak imkanı sağlamaktır. Bahsi geçen bölge ülkeleri, başta Çin, Hindistan, Güney Kore, Tayvan, Singapur, B.A.E, Katar, Suudi Arabistan gibi gelişmiş piyasa ülkeleri olmakla birlikte Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Vietnam gibi gelişen ülkelerden oluşmakta olup, ekonomik/politik gelişmeler göz önünde bulundurularak listeye eklemeler/çıkarmalar yapılabilir.elsilen sorumludur.

Bu bağlamda Fon, ağırlıklı olarak Uzakdoğu ve Asya ülkeleri şirketlerinin ortaklık payları  ile yurt içinde veya yurt dışında kurulu, üretim veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü Uzakdoğu ve Asya bölgesinde yürüten şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yaparak kazançlarına iştirak etmeyi amaçlamaktadır. Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Uzakdoğu ve Asya bölgesinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bu şirketler tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), bahsi geçen şirketlerin ortaklık paylarına portföyünde yer veren  yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır.  

Kimler Tercih Etmeli:

Risk iştahı yüksek,

Uzakdoğu ve Asya ülkelerinin büyüme potansiyelinden faydalanmayı isteyen,
Yatırımlarında orta ve uzun vadeli düşünen, kısa vadede piyasalarda oluşan dalgalanmalardan etkilenmeyecek yatırımcılar.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80:Fon portföyünün sürekli olarak en az %51’i en fazla %79’u MSCI AC Asia Ex. Japan Index (MXASJ) ve S&P Asia 50 CME Index’e (SAXCME) dahil olan ortaklık paylarından  ve yukarıda belirtilen temaya uygun yabancı ortaklık payları ile yabancı borsa yatırım fonları ve yabancı yatırım fonları katılma paylarından oluşmak zorundadır.
Maksimum %20: Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları (TL), Ters Repo, Para Piyasası işlemleri, Fon Katılma payları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %2

Eşik Değer:

%65 MSCI Asia ex. Japan Net Total Return Index

%35 BIST 100 Getiri Endeksi

İşlem Saatleri:

13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir. 13:30'a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde, 13:30'dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+4 gününde gerçekleşir.

TEFAS İşlem Durumu:

İşlem görüyor.

Önerilen Vade:

Orta ve Uzun Vade

Risk Değeri: 6

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- İçtüzük

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .


Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.

TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.