Serbest Fonlar - TL

Fortuna Serbest Fon (MJH)

Riskli Varlıkların Getirisine Düşük Volatilite ile Ortak Olma İmkanı...

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Strateji:

Korumalı strateji gereği, fonda uzun ve kısa pozisyonların toplam büyüklüğü birbirine eşittir. Uzun pozisyonun tamamı hedge edildiğinden fon getirilerinin volatilitesi düşüktür. Piyasadaki varlık sınıfları ile doğrudan korelasyonu olmadığı için, bu varlık sınıflarından bağımsız olarak ve ilave risk almadan mutlak getiri (alpha) yaratmayı hedefler.

Yatırım Yelpazesi:

•    Ağırlıklı olarak spot hisse senetleri, pay vadeli viop kontratları, endeks viop kontratları
•    Döviz pozisyonu taşımak istenirse viop döviz kontratları, devlet ve banka eurobondları.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %2,00

Performans Ücreti:

%20,00

Performansı Ücreti, pay sahipleri için her birim pay için Fon Birim Pay fiyatında oluşan getirinin eşik değer getirisini aşan kısmı üzerinden hesaplanır.

Eşik Değeri:

Fonun eşik değeri  BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL + % 2’dir.

İşlem Saatleri:

Her ayın birinci ve üçüncü Çarşamba günü 13:30’a kadar verilen,  alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

TEFAS İşlem Durumu:

İşlem görmüyor.

Risk Değeri: 5

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- İçtüzük

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .


Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.

TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.