Serbest Fonlar - TL

Fortuna Serbest Fon (MJH)

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Strateji:

Fon ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini arttırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturmaktadır. Fon’un likidite veya vade açısından bir yöntem kısıtlaması yoktur.

Yatırım Yelpazesi:

TL cinsi varlık ve işlemlerde; borçlanma araçları ve kira sertifikaları, VDMK, VTMK,  yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, ortaklık payları, yatırım fonu katılma payları, GSYF ve GYF’ler, BYF, repo ve ters repo, altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları, yatırım ortaklıkları payları, Takasbank Para Piyasası işlemleri, vb.
Döviz cinsi varlık ve işlemlerde; yurtdışında ihraç edilen Eurobondlar ve kira sertifikaları, Türkiye’de ve yurtdışında ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçları ve kira sertifikaları, mevduat, yabancı yabancı ortaklık payları, depo sertifikalarına (ADR,GDR), vb.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %2,00

Performans Ücreti:

%20,00

Performansı Ücreti, pay sahipleri için her birim pay için Fon Birim Pay fiyatında oluşan getirinin eşik değer getirisini aşan kısmı üzerinden hesaplanır.

Eşik Değeri:

Fonun eşik değeri  BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL + % 2’dir.

İşlem Saatleri:

Her ayın birinci ve üçüncü Çarşamba günü 13:30’a kadar verilen,  alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

TEFAS İşlem Durumu:

İşlem görmüyor.

Risk Değeri: 4

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .


Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.

TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.