Hisse Senedi Fonları

İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (BUL)

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Strateji:

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak XGMYO (BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı), XINSA (BIST İnşaat), XMANA (BIST Metal Ana) ve XTAST (BIST Taş, Toprak)  endekslerinde yer alan ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon’un yatırım amacı, yatırımcının inşaat sektöründe ve inşaat sektörünün alt ve ilişkili sektörlerinde (çimento, beton, demir-çelik vs.) faaliyet gösteren şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır. Ayrıca, Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilemez.

Kimler Tercih Etmeli:

Risk iştahı yüksek,
İnşaat sektöründe ve inşaat sektörünün alt ve ilişkili sektörlerinde (çimento, beton, demir-çelik vs.) faaliyet gösteren şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmek isteyen yatırımcılar.
Yatırımlarında orta ve uzun vadeli düşünen, kısa vadede piyasalarda oluşan dalgalanmalardan etkilenmeyecek yatırımcılar.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: XGMYO (BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı), XINSA (BIST İnşaat), XMANA (BIST Metal Ana) ve XTAST (BIST Taş, Toprak)  endekslerinde yer alan ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma payları.
Maksimum %20: Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları (TL), Ters Repo, Para Piyasası işlemleri, Fon Katılma payları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %2,90

Eşik Değeri:

%90 BIST-100 (Getiri) Endeksi
%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

İşlem Saatleri:

13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir. 13:30'a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30'dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

TEFAS İşlem Durumu:

İşlem görüyor.

Önerilen Vade:

Orta ve Uzun Vade

Risk Değeri: 6

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- İçtüzük

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Performans Sunum Raporları

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .


Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.

TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.