Teknoloji Fonları

Robo Fon Sepeti Fonu (MJB)

Yapay Zeka Desteğiyle, Dünyanın Fonu Bu Sepette...

Robo Fon Sepeti Fonu (1. Fon Sepeti Fonu)

Strateji:

Fon, Yapay Zeka tabanlı portföy değerlendirme modelini kullanarak, farklı sektör ve coğrafyalardan ETF (Borsa Yatırım Fonu-BYF) ile birlikte yurtiçindeki yatırım fonları ve BYF'lere yatırım yapar. Yatırımcılarına ağırlıklı olarak yurtdışı piyasalardaki finansal enstrümanlara yatırım yapabilme imkanı sunar. 

Yatırım yapılacak fonların seçilmesi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde, Yapay Zeka tabanlı portföy değerlendirme modelinin çıktıları baz alınır. Yapay Zeka tabanlı model kapsamında, yatırım yapılacak fonlara dair ileri dönük getiri beklentileri oluşturulurken; varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik veriler, piyasa verileri, finansal modeller, teknik indikatörler ve istatistiksel modeller kullanılır.  Fon portföy yöneticisinin piyasa şartlarını da değerlendirmesi ile birlikte portföy oluşturulur. Fon’un portföyü oluşturulurken, yatırımlara karar veren Yapay Zeka destekli modeller aylık periyotlarda gözden geçirilir ve yatırım yapılacak fonlara karar verilir.  

Neden Tercih Edilmeli:

%100 Yapay Zeka (AI) desteği yönetilir.
Ağırlıklı olarak yurtdışı piyasalardaki finansal enstrümanlara yatırım yapabilme imkanı sunar.
Portföyüne ağırlıklı olarak; farklı sektör ve coğrafyalardan 300’e yakın global ETF (Borsa Yatırım Fonu) sepetinden seçilen ETF’leri dahil eder. Bununla beraber, yerli ihraççılar tarafından ihraç edilen ve yatırımcılar tarafından talep gören, yabancı hisse senedi yatırım fonlarına da yatırım yapar.
30.04.2024 tarihine kadar alınan fon paylarından elde edilen kazançlarda %0 stopaj avantajı sunar.

Kimler Tercih Etmeli:

Risk iştahı yüksek,
Teknolojik gelişmelere, Yapay Zeka ve Robo Danışmanlık gibi konulara ilgi duyan ve çıktılarına güvenen,
Global yatırım trendlerine merak duyan,
Ağırlıklı olarak yabancı para cinsinden enstrümanları barındıran yatırım araçlarını portföyüne dahil etmek isteyen ve bunu profesyonel fon yönetimi vasıtasıyla gerçekleştirmek isteyen,
Birikimlerinde orta ve uzun vade bakış açışıyla düşünebilen yatırımcılar.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: Yabancı-Yerli yatırım fonları ve borsa yatırım fonları (ETF) 
Maksimum %20: diğer para ve sermaye piyasası araçları 

Yönetim Ücreti:

Yıllık %2

Karşılaştırma Ölçütü:

%65 Bloomberg World Large&Mid Cap Price Return Index (WORLD Index)
%25 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi
%10 BIST - KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

İşlem Saatleri:

13:30’a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

TEFAS İşlem Durumu:

İşlem görüyor.

Önerilen Vade:

Orta ve uzun vade

Risk Değeri: 6

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- İçtüzük

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .


Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.

TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.