Fon Sepeti Fonları

1. Fon Sepeti Fonu (MJB)

Yapay Zeka Desteği ile Seçilen Yabancı ETF’lere Yatırım Yapın, Mevduat Üstü Getiri Hedefleyin.

Strateji:

Fon stratejisi kapsamında, yapay zeka desteği ile seçilen ağırlıklı yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına (ETF) yatırım yapmak suretiyle orta-uzun vadede mevduatın üzerinde getiri elde edilmesi hedefler.

Sepet içerisinde yatırım yapılacak fonların seçilmesi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde yapay zeka tabanlı portföy değerlendirme modelinin çıktıları baz alınır. Yapay zeka tabanlı model kapsamında, fonlara dair ileri dönük getiri beklentileri oluşturulurken; varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik veriler, piyasa verileri, finansal modeller ve istatistiksel modeller kullanılır.  

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: devamlı olarak diğer yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma payları
Maksimum %20: diğer para ve sermaye piyasası araçları 

Yönetim Ücreti:

Yıllık %2

Karşılaştırma Ölçütü:

%65 BIST - KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
%35 BIST - KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

İşlem Saatleri:

13:30’a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

TEFAS İşlem Durumu:

İşlem görüyor.

Önerilen Vade:

Orta ve uzun vade

Risk Değeri: 1

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .


Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.

TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.