Serbest Fonlar - TL

Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (NKL)

N Kolay (TL) Fon

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Strateji:

Fon oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon’un likidite açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken, serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilecektir. 

Varlık Dağılımı:

Fon, portföyünde ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden sabit getirili finansal varlıklara yatırım yapmaktadır.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %1,00

Eşik Değeri:

BIST- KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL’dir.

İşlem Saatleri:

Alım Emirleri: 09:00-16:30 arası verilen alım ve satış emirleri T günü fiyatı ile T gününde gerçekleşir. 16:30-17:30 arası alım yapılmaz. 17:30 -09:00 alış emirleri T+1 günü fiyatı ile gerçekleşir.

Satış Emirleri: 09:00-16:30 arası verilen satış emirleri T günü fiyatı ile T gününde gerçekleşir. 16:30-23:59 arası satış emirleri en fazla 100,000 pay ile T günü fiyatı ile gerçekleşir. 00:00-09:00 arası T+1 günü fiyatı ile gerçekleşir.

TEFAS İşlem Durumu:

İşlem görmüyor.

Önerilen Vade:

Kısa Vade

Risk Değeri: 1

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- İzahname

- Performans Sunum Raporları

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .


Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.

TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.