Serbest Fonlar - TL

Aktif Oniks Serbest (TL) Fon (ONN)

TL bazında mutlak getiriyi hedefleyin…

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Strateji:

Fon, global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek, ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini arttırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Fon’un likidite veya vade açısından bir yöntem kısıtlaması yoktur.

Varlık Dağılımı:

Fon, portföyünde ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden sabit getirili finansal varlıklara yatırım yapmaktadır.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %1,25

Eşik Değer:

BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL’dir.

İşlem Saatleri:

13:30’a kadar verilen alım ve satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde gerçekleşir.

TEFAS İşlem Durumu:

İşlem görüyor.

Önerilen Vade:

Kısa Vade

Risk Değeri: 1

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- İçtüzük

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .


Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.

TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.