Kıymetli Maden Fonları

Gümüş Fon Sepeti Fonu (MJG)

Gümüşe yatırım yapmak artık çok kolay...

Strateji:

Fon'un amacı; Gümüş piyasalarındaki fiyat değişimlerinin yatırımcılarına yansıtarak kazanç elde etmesini sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80’ını devamlı olarak gümüşe dayalı yabancı borsa yatırım fonları (ETF) ve/veya gümüşe dayalı yerli borsa yatırım fonları ile gümüşe dayalı yerli yatırım fonu katılma paylarına yatırır. 

Neden Tercih Edilmeli:

Gümüş piyasalarındaki fiyat değişimlerini yatırımcılarına yansıtarak kazanç elde etmesini sağlamaktadır.
Gümüşe dayalı yabancı borsa yatırım fonları (ETF) ve/veya gümüşe dayalı yerli borsa yatırım fonları ile gümüşe dayalı yerli yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapar.
30.04.2024 tarihine kadar alınan fon paylarından elde edilen kazançlarda %0 stopaj avantajı sunar.

Kimler Tercih Etmeli:

Risk algısı yüksek olan,
Portföyüne gümüş ve gümüşe dayalı araçları dâhil etmek isteyen ve gümüşün getirisine ortak olmak isteyen,
Orta ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcılar.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: Gümüşe dayalı yabancı borsa yatırım fonları (ETF) ve/veya gümüşe dayalı yerli borsa yatırım fonları ile gümüşe dayalı yerli yatırım fonları payları
Maksimum %20: Ulusal ve uluslararası piyasalarda işlem gören kıymetli madenler(fiziki gümüş, vb.), kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları, yerli/yabancı ortaklık payları, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları, ters repo, mevduat, Takasbank para piyasası işlemleri, diğer yatırım fonları ve borsa yatırım fonları, GYF ve GSYF’ler, vb. 

Yönetim Ücreti:

Yıllık %2

Karşılaştırma Ölçütü:

%95 Bloomberg Gümüş Fiyatı (TL)
%5 BIST - KYD Bir Aylık Mevduat (TL) Endeksi

İşlem Saatleri:

13:30’a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

TEFAS İşlem Durumu:

İşlem görüyor.

Önerilen Vade:

Orta ve Uzun Vade

Risk Değeri: 6

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- İçtüzük

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .


Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.

TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.