Serbest Fonlar - Döviz

Aktif Serbest (Döviz-Avro) Fon (MJL)

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Strateji:

Fon, toplam değerinin en az %80’i oranında Avro cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: Hazine tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçları
Maksimum %20: TL cinsinden ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %0,50

Karşılaştırma Ölçütü:

Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi’dir.

İşlem Saatleri:

Perşembe 13:30’e kadar verilen alım ve satım emirleri, aynı gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden, Cuma günü gerçekleşir.

TEFAS İşlem Durumu:

İşlem görüyor.

Risk Değeri:

TL cinsinden paylar için 6EUR cinsinden paylar için 3

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- İçtüzük

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .


Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.

TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.