Hisse Senedi ve Kıymetli Maden Fonları

Altın Katılım Fonu (MKG)

Altında hem tasarruf yapın, hem de kazanç elde edin…

Strateji:

Altın ve altına dayalı ürünlere yatırım yapan Fon yatırım stratejisi uyarınca, toplam değerinin en az %80’ını devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarında değerlendirir. Fon portföyünü İslami Finans Danışma Kurulu’ndan uygunluk alınmış para ve sermaye piyasası araçlarına yatırır.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları
Maksimum %20: Altın katılım borsa yatırım fonları, ortaklık payları (katılım esasına uygun), katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %1

Karşılaştırma Ölçütü:

%90 BIST - KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi
%10 BIST - KYD Bir Aylık Kar Payı (TL) Endeksi

İşlem Saatleri:

13:30’a kadar verilen alım ve satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde gerçekleşir.

TEFAS İşlem Durumu:

İşlem görüyor.

Önerilen Vade:

Orta ve uzun vade

Risk Değeri: 6

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

- Fon İcazet Belgesi

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .


Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.

TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.