Kıymetli Maden Fonları

Altın Katılım Fonu (MKG)

Paranız Altın Değerinde …

Strateji:

Altın ve altına dayalı faizsiz ürünlere yatırım yapan Fon yatırım stratejisi uyarınca, toplam değerinin en az %80’ını devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarında değerlendirir. Fon portföyünü İslami Finans Danışma Kurulu’ndan uygunluk alınmış para ve sermaye piyasası araçlarına yatırır.

Neden Tercih Edlimeli:

Altın Fonları arasında 2021 yılını 1. sırada tamamlayan Fon, toplam değerinin en az %80’ını devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarında değerlendirir.
Fiziksel altın alma ve saklama zorluğunu ortadan kaldırır ve küçük bakiyeler için bile altına yatırım yapabilme fırsatı sunar.
Faizsiz yatırım yapmak isteyen yatırımcılara, yatırımlarını altında değerlendirme imkanı tanır.

Kimler Tercih Etmeli:

Risk algısı orta ve/veya yüksek olan,
Portföyüne altın ve altına dayalı araçları dahil etmek isteyen ve altının getirisine ortak olmak isteyen,
Orta ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcılar.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları
Maksimum %20: Altın katılım borsa yatırım fonları, ortaklık payları (katılım esasına uygun), katılma hesapları, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %1,5

Karşılaştırma Ölçütü:

%90 BIST - KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi
%10 BIST - KYD Bir Aylık Kar Payı (TL) Endeksi

İşlem Saatleri:

13:30’a kadar verilen alım ve satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde gerçekleşir.

TEFAS İşlem Durumu:

İşlem görüyor.

Önerilen Vade:

Orta ve uzun vade

Risk Değeri: 6

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- İçtüzük

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

- Fon İcazet Belgesi

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .


Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.

TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.