Teknoloji Fonları

Robotik Teknolojileri Değişken Fon (GPT)

Fon Almak İstiyorum

Robotik Teknolojileri Değişken Fon

Strateji:

Fon’un yatırım stratejisiküresel yapay zeka ve robotik teknolojiler sektörüne yatırım imkanı sunmak olarak belirlenmiştir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yapay zeka ve robotik teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi ve hizmet sağlayıcılığı alanında faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği yerli ve yabancı ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. 

Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da  dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.   

Neden Tercih Edilmeli:

Ağırlıklı olarak Robotik Teknoloji ve Yapay Zeka temalı finansal enstrümanlara yatırım yapabilme imkanı sunar..
Yapay Zeka ve Robotik Teknolojilerinin Geliştirilmesi, Üretimi ve Hizmet Sağlayıcılığı Alanında Faaliyet Gösteren Şirketlerin İhraç Ettiği Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR) Özel Sektör Borçlanma Araçları ve ilgili Temaya Yatırım İmkanı Sunan Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonlarına yatırım yapar.

Kimler Tercih Etmeli:

Risk iştahı yüksek,
Ağırlıklı olarak Yapay Zeka ve Robotik Teknolojileri temalarına yatırım yapan enstrümanları barındıran yatırım araçlarını portföyüne dahil etmek isteyen ve bunu profesyonel fon yönetimi vasıtasıyla gerçekleştirmek isteyen,
Birikimlerinde orta ve uzun vade bakış açışıyla düşünebilen yatırımcılar.
 

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: Yapay Zeka ve Robotik Teknolojilerinin Geliştirilmesi, Üretimi ve Hizmet Sağlayıcılığı Alanında Faaliyet Gösteren Şirketlerin İhraç Ettiği Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları
Maksimum %20: diğer para ve sermaye piyasası araçları 

Yönetim Ücreti:

Yıllık %2

Karşılaştırma Ölçütü:

%60 Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics Index NQROBO Net Total Return Endeksi
%30 BIST Bilişim Getiri Endeksi (XBLSM_G)
%10 BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

İşlem Saatleri:

13:30’a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

TEFAS İşlem Durumu:

İşlem görüyor.

Önerilen Vade:

Orta ve uzun vade

Risk Değeri: 5

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname


Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.

TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.