HİSSE SENEDİ ve KIYMETLİ MADEN FONLARI

Strateji:

Yatırımcıların potansiyeli yüksek Türkiye hisse senedi piyasasından faydalanmasını sağlayan, faizsiz içerik açısından icazet alınmış hisse senetlerinden oluşan bir hisse senedi yoğun fondur; dengeli risk/getiri profili ve aktif portföy yönetimi sayesinde büyüme amaçlı getiri sunar.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: faizsiz finans ilkelerine göre belirlenmiş, icazet alınmış Türk Hisse Senetleri
Maksimum %20: Kira sertifikaları ve Faizsiz Para Piyasası Araçları, Katılma Hesapları, Değerli Madenler, Diğer Faizsiz Yatırım Fonları Payları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %2,37

Karşılaştırma Ölçütü:

%90 BIST Katılım 50 Endeksi
%5 KYD Kira Sertifikası Endeksi – Kamu
%5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)

Alım Satım Yerleri:

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Alternatif Dağıtım Kanalları

İşlem Saatleri:

13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.
13:30'a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30'dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

Önerilen Vade:

Orta ve uzun vade

Risk Değeri: 6

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır .


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

- Fon İcazet Belgesi

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Strateji:

Hisse senedi yoğun olan Fon, portföyünün en az %80’ini BIST-30 Endeksi içindeki hisse senetlerine yatırır. Yatırımcılarına Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 30 hisse senedinin potansiyelini sunar.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: BIST 30 Endeksinde yer alan ihraççı paylarına, endeks kapsamındaki paylara yatırım yapan borsa yatırım fonu katılma paylarına;
Maksimum %20: Kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları (TL ve Döviz), ters repo, para piyasası işlemleri, VDMK, VTMK, ITMK, fon katılma payları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %0,95

Karşılaştırma Ölçütü:

%95 BIST 30 Getiri Endeksi
%5 BIST - KYD Repo (Brüt) Endeksi

Alım Satım Yerleri:

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)
Alternatif Dağıtım Kanalları

İşlem Saatleri:

13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

13:30'a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30'dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

Önerilen Vade:

Orta ve uzun vade

Risk Değeri: 6

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Performans Sunum Raporları

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Strateji:

Altın ve altına dayalı ürünlere yatırım yapan Fon yatırım stratejisi uyarınca, toplam değerinin en az %80’ını devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarında değerlendirir. Fon portföyünü İslami Finans Danışma Kurulu’ndan uygunluk alınmış para ve sermaye piyasası araçlarına yatırır.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları
Maksimum %20: Altın katılım borsa yatırım fonları, ortaklık payları (katılım esasına uygun), katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %1

Karşılaştırma Ölçütü:

%90 BIST - KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi
%10 BIST - KYD Bir Aylık Kar Payı (TL) Endeksi

Alım Satım Yerleri:

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)
Alternatif Dağıtım Kanalları

İşlem Saatleri:

13:30’a kadar verilen alım ve satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde gerçekleşir.

Önerilen Vade:

Orta ve uzun vade

Risk Değeri: 6

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Performans Sunum Raporları

- Fon İcazet Belgesi

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

* TEFAS'da işlem görmekte olan fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu üye banka ve aracı kurumun şubelerinden veya internet/mobil uygulamalarını kullanarak alabilirsiniz. Sorularınız ve destek için bize ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.