GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARIMIZ

Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Strateji:

Fon, yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren, halka açık olan veya olmayan ve büyüme potansiyeli yüksek, anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %0,50

Hedef Sektörler:

Tüm Yenilenebilir Enerji Kaynakları; Güneş Enerjisi (GES), Rüzgar Enerjisi (RES), Biokütle Enerji, Jeotermal Enerji, Hidrolik Enerji (HES), Hidrojen Enerjisi, Dalga Enerjisi, Gelgit Enerjisi vb.

Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- İçtüzük

- İhraç Belgesi

- Fon İcazet Belgesi

- Katılma Payı Esasları ve Fiyatı

- Finansal Tablolar

- Tanıtıcı Sunum

Fonun katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

*Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27/02/2019 tarih ve 12233903-320.04-E.3165 sayılı izni ile Mükafat Portföy Yönetim A.Ş. Birinci KOBİ Girişim Sermayesi yatırım Fonu unvanı Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Techinvestors Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.

Strateji:

Fon, teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip, büyüme potansiyeli yüksek olan teknoloji şirketlerine sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, yatırım fırsat akışında TÜBİTAK 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamındaki kuruluşların girişimlerinde öncelik verecektir.

Varlık Dağılımı:

Fon toplam değerinin en az %80'i girişim sermayesi yatırımından oluşur.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %2,50

Hedef Sektörler:

Enerji, Sağlık, Tarım ve Finans Teknolojileri ile Nesnelerin İnterneti, Yapay Zekâ Teknolojileri

Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- İçtüzük

- İhraç Belgesi

- Fon İcazet Belgesi

- Katılma Payı Esas ve Usulleri

- Tanıtıcı Sunum

Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Strateji:

Fon, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken şirketlere ortak olmayı, kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı ve bu sayede değer artışları ve gelirlerinden faydalanmayı hedeflemektedir.

Varlık Dağılımı:

Fonun toplam değerinin en az %80’inin girişim sermayesi yatırımından oluşması zorunludur. Fonun en fazla %20’sine kadar olan bölümü ile kamu/özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları ve diğer faizsiz sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %0,40

Hedef Sektörler:

Enerji, Gıda, Sağlık, Bilişim, Teknoloji, Hizmet Ulaştırma, İmalat ve Perakende

Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- İçtüzük

- İhraç Belgesi

- Katılma Payı Esasları ve Fiyatı

- Finansal Tablolar

- Fon İcazet Belgesi

Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Strateji:

Fon, halka açık olan veya olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %0.30 + 120.000 TL

Hedef Sektörler:

Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler finans, enerji, sağlık, tarım, biyokimya, finans teknolojileri ve diğer teknoloji (nesnelerin interneti, yapay zeka, analitik dikeyler vb.) sektörleridir.

Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- İçtüzük

- İhraç Belgesi

- Katılma Payı Esas ve Usulleri

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.