Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarımız

Birinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (MPT)

Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Strateji:

Fon, halka açık olan veya olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %0.30 + 120.000 TL

Hedef Sektörler:

Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler finans, enerji, sağlık, tarım, biyokimya, finans teknolojileri ve diğer teknoloji (nesnelerin interneti, yapay zeka, analitik dikeyler vb.) sektörleridir.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- İçtüzük

- İhraç Belgesi

© Copyright , Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.