Gayrimenkul Yatırım Fonlarımız

İkinci Gayrimenkul Yatırım (TL) Fonu (MPG, BİST:MPATA)

Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Fon katılma payları MPATA koduyla, Borsa İstanbul Pay Piyasası Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında (NYİP) işlem görmektedir.

Strateji:

Fon’un temel yatırım stratejisi; konut ve ticari nitelikteki gayrimenkullerden değer artış kazancı, alım satım karı ve kira geliri elde etmek amacıyla, Tebliğ’in 18. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsız bölümleri ve gayrimenkule dayalı hakları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, satın alma ve satış vaadi sözleşmelerine taraf olmaktır. Bunun yanında, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane, akaryakıt istasyonu ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapabilir. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir.

Varlık Dağılımı:

Fon toplam değerinin en az %80’inin gayrimenkul yatırımlarından oluşması zorunludur.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %0,50

Hedef Sektörler

Gayrimenkul


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- İçtüzük

- İhraç Belgesi

- Finansal Tablolar

- Fon İcazet Belgesi

- Katılma Payı Esasları ve Fiyatı

- Özel Durum Açıklamaları

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.