Gayrimenkul Yatırım Fonlarımız

Ataşehir Metropol Gayrimenkul Yatırım Fonu (MPG, BİST:MPATA)

Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Fon katılma payları MPATA koduyla, Borsa İstanbul Pay Piyasası Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında (NYİP) işlem görmektedir.

Strateji:

Fon’un temel yatırım stratejisi; İstanbul İli, Ataşehir İlçesi sınırları içinde yer alan ve Ataşehir sınırlarına komşu bölgelerde konumlanan konut ve ticari nitelikteki gayrimenkullerden değer artış kazancı, alım satım karı ve kira geliri elde etmek amacıyla, belirtilen bölgedeki gayrimenkulleri, Tebliğ’in 18. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsız bölümleri ve gayrimenkule dayalı hakları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, satın alma ve satış vaadi sözleşmelerine taraf olmaktır.

Varlık Dağılımı:

Fon toplam değerinin en az %80’inin gayrimenkul yatırımlarından oluşması zorunludur.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %0,50

Hedef Sektörler

Gayrimenkul


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- İçtüzük

- İhraç Belgesi

- Finansal Tablolar

- Fon İcazet Belgesi

- Katılma Payı Esasları ve Fiyatı

- Özel Durum Açıklamaları

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .

© Copyright , Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.