Gayrimenkul Yatırım Fonlarımız

Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu (MGA)

Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Strateji:

Fon’un temel yatırım stratejisi;değer artışı kazancı, alım satım karı ve kira geliri elde etmek amacıyla, ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkesi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır.

Varlık Dağılımı:

Fon toplam değerinin en az %80’inin gayrimenkul yatırımlarından oluşması zorunludur.

Hedef Sektörler

Gayrimenkul


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- İçtüzük

- İhraç Belgesi

- Finansal Tablolar

- Katılma Payı Esasları ve Fiyatı

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.