Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarımız

Mindvest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (MBK)

Fonun katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

*Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27/02/2019 tarih ve 12233903-320.04-E.3165 sayılı izni ile Mükafat Portföy Yönetim A.Ş. Techinvestors Girişim Sermayesi yatırım Fonu unvanı Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Mindvest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.

Strateji:

Fon, teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip, büyüme potansiyeli yüksek olan teknoloji şirketlerine sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, yatırım fırsat akışında TÜBİTAK 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamındaki kuruluşların girişimlerinde öncelik verecektir.

Varlık Dağılımı:

Fon toplam değerinin en az %80'i girişim sermayesi yatırımından oluşur.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %2,50

Hedef Sektörler:

Enerji, Sağlık, Tarım ve Finans Teknolojileri ile Nesnelerin İnterneti, Yapay Zekâ Teknolojileri


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- İçtüzük

- İhraç Belgesi

- Finansal Tablolar

- Katılma Payı Esasları ve Fiyatı

© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.