Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarımız

Buket Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (MBB)

Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Strateji:

Fon, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken şirketlere ortak olmayı, kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı ve bu sayede değer artışları ve gelirlerinden faydalanmayı hedeflemektedir.

Varlık Dağılımı:

Fonun toplam değerinin en az %80’inin girişim sermayesi yatırımından oluşması zorunludur. Fonun en fazla %20’sine kadar olan bölümü ile kamu/özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları ve diğer faizsiz sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %0,40

Hedef Sektörler:

Enerji, Gıda, Sağlık, Bilişim, Teknoloji, Hizmet Ulaştırma, İmalat ve Perakende


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- İçtüzük

- İhraç Belgesi

- Finansal Tablolar

- Fon İcazet Belgesi

- Katılma Payı Esasları ve Fiyatı

© Copyright , Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.