Yönettiğimiz Emeklilik Yatırım Fonları

Fiba Emeklilik Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (FIY)

Strateji:

Fon portföyünün tamamının en az %60'ı Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarında olmak üzere, kalanı vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden ihraç edilen 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.

Karşılaştırma Ölçütü:

%40 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL,
%40 BİST-KYD Kamu Kira Sertifikaları,
%20 BIST - KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları

Risk Değeri: 1

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır .

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .

Fon detaylı analizinize buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.