Yönettiğimiz Emeklilik Yatırım Fonları

Fiba Emeklilik Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu (FIS)

Strateji:

Fon, Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünün en az %60’ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarından oluşur.

Karşılaştırma Ölçütü:

%70 BİST-KYD Kamu Kira Sertifikaları
%5 BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları
%5 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL
%20 Katılım 50 Getiri Endeksi

Risk Değeri: 4

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır .

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .

Fon detaylı analizinize buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.