Yönettiğimiz Emeklilik Yatırım Fonları

Fiba Emeklilik Mükafat Portföy Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (FIM)

Strateji:

Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre, katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatırım yaparak uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Karşılaştırma Ölçütü:

BIST-KYD Kira Sertifikaları Kamu

Risk Değeri: 4

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır .

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .

Fon detaylı analizinize buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.