Yönettiğimiz Emeklilik Yatırım Fonları

Fiba Emeklilik Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (FII)

Strateji:

Fon, portföyünün en az %75'ini Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikası ve gelir ortaklığı senetlerine yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon, portföyünün azami %15'ini Danışma Kurulu'nun İslami Finans prensiplerini esas alarak onayladığı BİST Katılım Endeksi'ndeki ortaklık paylarına yatırır.

Karşılaştırma Ölçütü:

%85 BİST-KYD Kamu Kira Sertifikaları
%5 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL
%10 Katılım 50 Endeksi

Risk Değeri: 3

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır .

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .

Fon detaylı analizinize buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.