YATIRIM FONLARIMIZ

Serbest Fonlar

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Strateji:

Fon, global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek, ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini arttırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Fon’un likidite veya vade açısından bir yöntem kısıtlaması yoktur.

Varlık Dağılımı:

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %1,25

Eşik Değeri:

Fonun eşik değeri günlük olarak BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL’dir.

Alım Satım Yerleri:

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)
Alternatif Dağıtım Kanalları

İşlem Saatleri:

13:30’a kadar verilen alım/satım emirleri aynı gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden, ertesi işgünü gerçekleşir. (T+1)

Önerilen Vade:

1 aydan itibaren

Risk Değeri: 4

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Strateji:

Fonun yönetiminde, USD para birimi cinsinden yatırım araçları tercih edilecek olup, orta ve uzun vadede USD bazında yüksek ve istikrarlı hedef getiri sağlamak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlenecektir. Fon’un ana yatırım stratejisi yurtdışında ve Türkiye’de yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü borçlanma aracı ve kira sertifikasına yatırım yaparak yatırımcılara Amerikan Dolar’ı bazında getiri sağlamaktır. Fon birim pay değeri Amerikan Dolar’ı (USD) ve Türk Lirası (TL) cinsinden hesaplanacak ve fon paylarının alım satımı Amerikan Dolar’ı (USD) ve Türk Lirası (TL) cinsinden gerçekleştirilecek.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları
Maksimum %20: TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %0,50

Kurucu, yönetim ücretinin yanı sıra aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde fon katılımcılarından fondan çıkış yaptıkları her bir yatırım için ayrı ayrı hesaplanmak kaydıyla, “Performans Ücreti” tahsil eder.

Eşik Değeri:

Fonun eşik değeri, günlük olarak BIST KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeks getirisidir.

Alım Satım Yerleri:

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

İşlem Saatleri:

Perşembe 15:45’e kadar verilen alım ve satım emirleri, aynı gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden, Cuma günü gerçekleşir.

Risk Değeri: 4

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Katılma Payı Fiyatları

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

- Fon İcazet Belgesi

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Strateji:

Kapalı bir fon olan Fonun ana yatırım stratejisi; ağırlıklı olarak Eurobondlara yatırım yaparak, yatırımcılara USD bazında yüksek ve istikrarlı getiri sağlamaktır.

Varlık Dağılımı:

Fon toplam değerinin en az %80’i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ve yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilir.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %1,00

Eşik Değeri:

Günlük olarak BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi USD’dir.

Talep Toplama Dönemi:

27 Nisan 2020 – 30 Nisan 2020

Yatırım Dönemi:

04 Mayıs 2020 – 30 Haziran 2021

Çıkış Komisyonu:

%1,5

Alım Satım Yerleri:

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Alım Esasları:

Fon katılma payları alım talimatları talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında alınır.

Satım Esasları:

Fondan çıkışlar ayda bir gerçekleşir. Her ayın 15’ine kadar saat 13:30’a kadar verilen satım talimatı, o ayın son iş gününde hesaplanan pay fiyatı üzerinden gerçekleşir. Takip eden ayın ilk işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Satım emirleri işleme alınabilmesi için talep toplama tarihinin bitiminden itibaren bir ay geçmiş olması zorunludur. Yatırım dönemi içinde çıkışlarda erken çıkış komisyonu uygulanır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- İzahname

- Katılma Payı Fiyatları

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

- Fon İcazet Belgesi

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Strateji:

Fon’un ana yatırım stratejisi yurtdışında ve Türkiye’de yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yaparak yatırımcılara Amerikan Doları bazında getiri sağlamaktır. Fon’un yönetiminde, USD para birimi cinsinden yatırım araçları tercih edilecek olup, orta ve uzun vadede USD bazında yüksek ve istikrarlı hedef getiri sağlamak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlenecektir.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları ve diğer işlemler
Maksimum %20: TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %0,70

Kurucu, yönetim ücretinin yanı sıra aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde fon katılımcılarından fondan çıkış yaptıkları her bir yatırım için ayrı ayrı hesaplanmak kaydıyla, “Performans Ücreti” tahsil eder.

Eşik Değeri:

Fonun eşik değeri, günlük olarak BIST KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi USD getirisidir.

Alım Satım Yerleri:

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Alternatif Dağıtım Kanalları

İşlem Saatleri:

Alım Emirleri: Salı günü 13:30’a kadar verilen alım emirleri, aynı gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden, Çarşamba günü gerçekleşir. (T+1)
Satım Emirleri: Salı 13:30’a kadar verilen satım emirleri, aynı gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden, Cuma günü gerçekleşir. (T+3)

Risk Değeri: 4

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Strateji:

Türkiye’de bir ilk olan Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG-Environmental, Social, Governance), Sürdürülebilirlik kriter ve hassasiyetlerine uygun olarak yönetilen Fonumuz, ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini arttırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Hedef kitlesi olan orta ve uzun vadede mutlak getiri hedefleyen ve nitelikli yatırımcı olan müşterilerinin risk algısı ve ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilen ve TL bazında mutlak getiri hedefleyen fonun karşılaştırma ölçütü 1 Aylık TL Mevduat’tır.

Varlık Dağılımı:

Fonumuzun kuruluş amacı ve yönetim stratejisi gereği, toplam değerinin en az % 80’i devamlı olarak;

Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG-Environmental, Social, Governance) konularındaki performansları yüksek şirketlerden oluşturulan “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi” kapsamındaki şirketler ile yurt dışında genel kabul görmüş Sürdürülebilirlik endekslerine dahil yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve anılan yerli/yabancı şirketler tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve yabancı para cinsi borçlanma araçlarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına,

Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG-Environmental, Social, Governance) kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş ve yönetilen yerli/yabancı (borsa yatırım fonları, girişim sermayesi fonlarına, gayrimenkul yatırım fonları, menkul kıymet yatırım fonları, vb.) sermaye piyasası araçları ile; Türk Devleti ve il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer ihraççılar tarafından anılan kriterlere uygun olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilen Türk Lirası ve yabancı para cinsi borçlanma araçlarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına,

Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG-Environmental, Social, Governance) kriter ve hassasiyetlerine uygun olarak yönetilen ve bu kriterlere uyum konusunda faaliyet raporları, resmi internet siteleri vb. yerlerde taahhütte bulunan yerli ve yabancı ihraççılar (elektrik dağıtım ve pazarlama, yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren şirket ve kuruluşlar vb.) tarafından yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilmiş olan Türk Lirası ve yabancı para cinsi borçlanma araçları, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına, yatırılır.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %2

Eşik Değeri

Fonun eşik değeri BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL’dir.

Alım Satım Yerleri:

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)
Alternatif Dağıtım Kanalları

İşlem Saatleri:

13:30’a kadar verilen alım ve satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde gerçekleşir.

Risk Değeri: 4

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Hisse Senedi ve Kıymetli Maden Fonları

Strateji:

Yatırımcıların potansiyeli yüksek Türkiye hisse senedi piyasasından faydalanmasını sağlayan, faizsiz içerik açısından icazet alınmış hisse senetlerinden oluşan bir hisse senedi yoğun fondur; dengeli risk/getiri profili ve aktif portföy yönetimi sayesinde büyüme amaçlı getiri sunar.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: faizsiz finans ilkelerine göre belirlenmiş, icazet alınmış Türk Hisse Senetleri
Maksimum %20: Kira sertifikaları ve Faizsiz Para Piyasası Araçları, Katılma Hesapları, Değerli Madenler, Diğer Faizsiz Yatırım Fonları Payları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %2,37

Karşılaştırma Ölçütü:

%90 BIST Katılım 50 Endeksi
%5 KYD Kira Sertifikası Endeksi – Kamu
%5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)

Alım Satım Yerleri:

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Alternatif Dağıtım Kanalları

İşlem Saatleri:

13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.
13:30'a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30'dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

Önerilen Vade:

6 aydan itibaren

Risk Değeri: 6

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır .


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

- Fon İcazet Belgesi

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Strateji:

Hisse senedi yoğun olan Fon, portföyünün en az %80’ini BIST-30 Endeksi içindeki hisse senetlerine yatırır. Yatırımcılarına Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 30 hisse senedinin potansiyelini sunar.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: BIST 30 Endeksinde yer alan ihraççı paylarına, endeks kapsamındaki paylara yatırım yapan borsa yatırım fonu katılma paylarına;
Maksimum %20: Kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları (TL ve Döviz), ters repo, para piyasası işlemleri, VDMK, VTMK, ITMK, fon katılma payları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %0,95

Karşılaştırma Ölçütü:

%95 BIST 30 Getiri Endeksi
%5 BIST - KYD Repo (Brüt) Endeksi

Alım Satım Yerleri:

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)
Alternatif Dağıtım Kanalları

İşlem Saatleri:

13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

13:30'a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30'dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

Önerilen Vade:

6 aydan itibaren

Risk Değeri: 6

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Performans Sunum Raporları

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Strateji:

Altın ve altına dayalı ürünlere yatırım yapan Fon yatırım stratejisi uyarınca, toplam değerinin en az %80’ını devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarında değerlendirir. Fon portföyünü İslami Finans Danışma Kurulu’ndan uygunluk alınmış para ve sermaye piyasası araçlarına yatırır.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları
Maksimum %20: Altın katılım borsa yatırım fonları, ortaklık payları (katılım esasına uygun), katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %1

Karşılaştırma Ölçütü:

%90 BIST - KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi
%10 BIST - KYD Bir Aylık Kar Payı (TL) Endeksi

Alım Satım Yerleri:

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)
Alternatif Dağıtım Kanalları

İşlem Saatleri:

13:30’a kadar verilen alım ve satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde gerçekleşir.

Önerilen Vade:

6 aydan itibaren

Risk Değeri: 6

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Performans Sunum Raporları

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Kira Sertifikası Fonları

Strateji:

Kısa vadeli likit fonlara alternatif olarak faizsiz kazanç sağlayan, müşterilerin anlık nakit ihtiyaçlarına çözüm üreterek nakit yönetiminde yardımcı olan, günlük değerlenen ve aynı gün alım satımı yapılabilen bir fondur. Fon portföyü İslam Finans Danışman Kurulu’ndan uygunluk alınmış para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: Kısa vadeli Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları
Maksimum %20: Katılma hesapları (TL-YP), YP bazlı Kira Sertifikaları, Faizsiz Varlığa/İpoteğe Dayalı/Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, Diğer Faizsiz Sermaye Piyasası Araçları ve Sertifikaları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %1,10

Karşılaştırma Ölçütü:

%20 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)
%40 KYD Kira Sertifikası Endeksi – Kamu
%40 KYD Kira Sertifikası Endeksi – Özel

Alım Satım Yerleri:

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Alternatif Dağıtım Kanalları

İşlem Saatleri:

16:30’a kadar verilen alım ve satış emirleri T günü fiyatı ile T gününde gerçekleşir.
16:30-17:30 arası alım yapılmaz. 17:30 sonrası verilen satış emirleri T günü fiyatı ile alış emirleri ise T+1 günü fiyatı ile gerçekleşir.
(TEFAS’da alım - satım emirleri T günü fiyatı ile T günü 13:30’a kadar.)

Önerilen Vade:

1 aya kadar

Risk Değeri: 2

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

- Fon İcazet Belgesi

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Strateji:

Yatırımcıların kira sertifikaları ve faizsiz orta vadeli sermaye piyasası araçlarının getirilerinden optimal risk sınırları içerisinde yararlanmasını sağlar. Fon portföyü İslam Finans Danışman Kurulu’ndan uygunluk alınmış para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: Kısa ve orta vadeli Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları
Maksimum %20: Katılma Hesapları (TL-YP), Altın ve Kıymetli Madenler ile bunlara dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL-YP), Faizsiz Varlığa/İpoteğe Dayalı/Teminatlı MK’ler, GES’ler

Yönetim Ücreti:

Yıllık %1,64

Karşılaştırma Ölçütü:

%15 BIST- KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)
%40 KYD Kira Sertifikası Endeksi – Özel,
%45 KYD Kira Sertifikası Endeksi– Kamu

Alım Satım Yerleri:

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Alternatif Dağıtım Kanalları

İşlem Saatleri:

13:30’a kadar verilen alım ve satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde gerçekleşir.

Önerilen Vade:

3 aydan itibaren

Risk Değeri: 2

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır .


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

- Fon İcazet Belgesi

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

FONLARIMIZI NASIL ALABİLİRSİNİZ?

* TEFAS'da işlem görmekte olan fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu üye banka ve aracı kurumun şubelerinden veya internet/mobil uygulamalarını kullanarak alabilirsiniz. Sorularınız ve destek için bize ulaşabilirsiniz.

© Copyright , Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.