Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarımız

Yaprak Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (MYP)

Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Strateji:

Fon, yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren, halka açık olan veya olmayan ve büyüme potansiyeli yüksek, anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %0,50

Hedef Sektörler:

Tüm Yenilenebilir Enerji Kaynakları; Güneş Enerjisi (GES), Rüzgar Enerjisi (RES), Biokütle Enerji, Jeotermal Enerji, Hidrolik Enerji (HES), Hidrojen Enerjisi, Dalga Enerjisi, Gelgit Enerjisi vb.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- İçtüzük

- İhraç Belgesi

- Finansal Tablolar

- Fon İcazet Belgesi

- Katılma Payı Esasları ve Fiyatı

- Tanıtıcı Sunum

© Copyright , Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.